Logotypskugga

Hem Nyheter Om myskoxen Invandringen Filmer Rädda myskoxen Länkar
Härkomst Fossila fynd Biologi & beteende Kroppsbyggnaden Inplanteringen Överlevnad Några djur leverne

Allmänt om myskoxen

Myskoxe (Ovibos moschatus) är ett slidhornsdjur som tillhör underfamiljen Caprinae. Djuret lever på den arktiska tundran framför allt i Grönland, Kanada och Alaska. Små flockar har inplanterats i Tajmyrien (i Ryssland), och i Dovrefjäll Norge. En grupp med myskoxar från Dovrefjäll vandrade 1971 in i Härjedalen varpå en svensk stam etablerades.

Tidigare trodde man felaktigt att myskoxen var en blandning av ko och får. Myskoxen tillhör underfamiljen getdjur (Caprinae) och är alltså närbesläktad med get och får, och inte med nötkreaturen. Den förs till det egna släktet Ovibos. Vissa forskare tror att dess närmaste släkting är takin i Himalaya, men detta är omstritt.

Evolution och fytogeografin

Myskoxen är det sista av de stora urtidsdjuren och utvecklades på högplatåerna i Centralasien för några miljoner år sedan. Vid tiden för den senaste istiden (Weichsel) var den ganska allmänt utbredd över Europa och norra Asien. Fossilfynd pekar på att myskoxen för 30 000 – 40 000 år sedan levde i Skandinavien tillsammans med mammut och ullhårig noshörning. Efter den senaste istiden var myskoxen ett av de bytesdjur som lockade människan till Skandinavien; snart var den dock försvunnen, kanske på grund av alltför intensiv jakt. När klimatet blev varmare trängdes myskoxen allt längre norrut och ett par tusen år f. Kr. dog den ut överallt utom i norra Nordamerika. Den sista naturligt förekommande myskoxpopulationen utanför Nordamerika levde på Tajmyrhalvön i Sibirien, och dog ut för ungefär 2000 år sedan.

Status i Sverige

Svenska Naturvårdsverket anser inte att myskoxen tillhör den svenska faunan varför den inte är upptagen på rödlistan för hotade djurarter i Sverige. Dock har man godkänt en förvaltningsplan som ska vara lokalt förankrad. Myskoxen är upptagen i artskyddsförordningen SFS 98:179 samt upptagen som kronans vilt och därmed fridlyst. Myskoxarna i Sverige får inte störas och privatpersoner får inte gå närmre än 100 meter eftersom de är stresskänsliga.

 

Skicka e-post till Myskoxen med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © RT-data 2013. Senast uppdaterad den 06 augusti 2013