HRF Kongressbilder 2008   

Forskningskonferensen Kongressen Middagen Hörselexpo Startsida

FORSKNINGSKONFERENSEN

Professor Claes Möller 

Moderator

Professor Sverre Sjölander 

"Hur kommunicerar och samtalar vi djur"

Docent Birgitta Sahlén 

"Hur barn med hörselnedsättning samtalar"

Doktorand Robert Ljung 

"Miljöns betydelse för det goda samtalet"

Forskare Peter Nordqvist 

"Befria samtalet med framtidens hörselteknik"

Audiolog & docent Anders Ringdahl 

"Hur barn med hörselnedsättning samtalar"

Professor Berth Danermark 

"Att leva med hörselnedsättning"

Bitr. lektor & med. doktor Kim Kähäri 

"I börja av livet och med ljud som attityd"

Professor Gerard Andersson 

"Ljudöverkänslighet och tinnitus lägger hinder i vägen"

Professor Mats Ulfendahl 

"Bot och behandling av hörselskador"

Ordförande Jan- Peter Strömgren 

Hörselskadades Riksförbund

Moderatorn processor Claes Möller tackas

med blommor och applåder

 

    

           

STORA HÖRSELPRISET

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth i samtal med förbundsordförande Jan-Peter Strömgren

Kulturministern läser upp motiveringen

för professorn Åke Flock

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth

Professorn Åke Flock

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth

delar ut Stora Hörselpriset

Åke Flock tackas

med blommor och applåder

Fotograf:

Reine Torell