adolfsro_huvudbilden.png
Om husbygget   ¤   Husbygget 2003   ¤  

Dagens datum:

Juni

12-16

Skåneresa - TG

Juli

Augusti

12

Stadsvandring

September

6

Fredagscaféet startar

10

Styrelsemöte

24

Minimässa - Tolkverksamheten

Oktober

8

Styrelsemöte

19

Hörselskadades Dag

22

Föreningsmöte

November

12

Styrelsemöte

29

Basar

December

10

Julfest

12

Styrelsemöte

23

Föreningen har stängt året ut!

Teckenförklaring:

AV

= föreningsverksamhet

YV

= yrkesverksamma ansvarar

TG

= torsdagsgruppen ansvarar

Spela Bingo och stöd föreningen.

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Alefjälls Naturskyddsförening

Vi är aktiva i föreningen som kämpar för att det bland annat inte byggs några vindkraftsverk i Alefjälls naturområden.

Läs mer

 

Föreningen Svensk Landskapsskydd

FSL är en riksorganisation som har till huvuduppgift att värna Sveriges vackra natur och kulturlandskap från storskaliga exploate-ringar. Utbyggnaden av vindkraften har blivit det område som har kommit att bli helt dominerande. Föreningen är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för den befolkning och de natur och kulturvärden som hotas.

Läs mer

findus.png
Byggåren 2008-2009

Hänt på husbygget under 2008

 

Våren närmar sig fort på Adolfsro.

Dags för taket i källarplanet.

Vår nya värmepanna har äntligen kommit och ställs på plats.

Trappan i källarplanet placeras på rätt plats. (F.n. tillfällig trappa)

Även ackumulatortanken har anlänts och lyftes in i huset.

Ackumulatortanken är nedflyttad en våning och fasadvirket är uppstaplat.

Dörren till pannrummet provas sam cementblandningen till golvet rörs om.

Borde jag bli golvläggare framöver?

Rökkanalen till skorstenen dokumenteras och sätts på plats genom hela huset.

Adolfsrolinje.gif

Hänt på husbygget under 2009

 

Ett lugnt år med mycket trädgårdsarbete och lite husbygge.

Detta år tog vi en riktig semestertur genom Sverige i bil upp till Treriksröset

för att sedan bila hemåt genom det vackra Norge. 

Pannan är på plats och veden huggen och upplagrad på tork.

Det behövs mycket ved för att värma vårt hus.

    

Ing-Marie och Bruno flög i luftballong över Adolfsro i juni 2009. 

upp-findus.png

rt-data.png

Skicka e-post till RT-data med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © Familjen Nordenborg & RT-data 2014. All right reserved.

rt-data.png